?n?aat Teknolojisi Alan?na Ho? Geldiniz
                                                                              ?N?AAT TEKNOLOJ?S?  
Atat?rk K??esi
Meslek Se?imi
Alan ve dal se?imi
Verimli ders ?al??ma
S?navs?z ge?i?
Staj Bilgileri
Ki?isel geli?im
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun giri?iMezun arama?? arayanlar?? ilan?
?LET???M
G?r??lerinizi yaz?n?z Mesaj Giri?iMesaj Okuma E-Posta
MULT?MEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolar?m?z? izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
M?zik dinleyebilirsinizM?zik Galerisi
L?NKLER

AR??V

Ar?ive kald?r?lan bilgilere (daha ?nce Ana sayfada yay?nlanan bilgilere) ula?mak isterseniz buyurun  >>>>

S?V?L SAVUNMA KUL?B? 2008-2009 FAAL?YETLER?

Okulumuz Sivil Savunma Kul?b?n?n 28 ?ubat Sivil Savunma g?n? etkinlikleri ?er?evesinde d???n?len ancak hava muhalefeti dolay?s?yle ertelenen faaliyetimiz, 31.03.2009 tarihinde ger?ekle?ti.
BURSA S?V?L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B?RL?K M?D?RL???
ARAMA VE KURTARMA EK?B? OKULUMUZDA ?ALI?MALARINI SERG?LED?.

Arama ve kurtarma ekibi, okulumuzda arama ve kurtarmada kullan?lan ara? ve gere?leri sergiledi. ??rencilerimize ?al??malar? hakk?nda bilgi verdiler. Ayr?ca arama ve kurtarmada kendilerine yard?mc? olan k?peklerin marifetlerini g?sterdiler. Arama ve kurtarma ekibi ?al??anlar?na te?ekk?r eder ?al??malar?nda ba?ar?lar dileriz.

BURSA S?V?L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B?RL?K M?D?RL??? ARAMA VE KURTARMA EK?B?N?N OKULUMUZDA A?TI?I SERG? FOTOGRAFLARI   >>>>>

BURSA S?V?L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B?RL?K M?D?RL??? ARAMA VE KURTARMA MALZEMELER?N?N TANITIMI  >>>>>

BURSA S?V?L SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA B?RL?K M?D?RL??? ARAMA VE KURTARMA EK?B?N?N K?PEKLERLE YAPTI?I G?STER?  >>>>>  1, 2

 

 

 

?n?aat firmalar?n?n reklamlar? kabul edilir.
?ltest Yap? Ara?t?rma
Protest Yap? Ara?t?rma ve Test Merkezi
 
AYIN ??RENC?LER?
BURSABURSA
G?N?N S?Z?

Bize Ula?mak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hatt? ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ?n?aat Teknolojisi Alan?na (Bölümüne) Aittir.
?n?aat Teknolojisi Web Tak?m?