?n?aat Teknolojisi Alan?na Ho? Geldiniz
                                                                              ?N?AAT TEKNOLOJ?S?  
Atat?rk K??esi
Meslek Se?imi
Alan ve dal se?imi
Verimli ders ?al??ma
S?navs?z ge?i?
Staj Bilgileri
Ki?isel geli?im
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun giri?iMezun arama?? arayanlar?? ilan?
?LET???M
G?r??lerinizi yaz?n?z Mesaj Giri?iMesaj Okuma E-Posta
MULT?MEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolar?m?z? izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
M?zik dinleyebilirsinizM?zik Galerisi
L?NKLER

AR??V

Ar?ive kald?r?lan bilgilere (daha ?nce Ana sayfada yay?nlanan bilgilere) ula?mak isterseniz buyurun  >>>>

 

DUYURU: YEN? NES?L YALITIM MALZEMELER?

YEN? NES?L YALITIM MALZEMELER? (Yal?t?ml? s?va ve ?ap uygulamalar?)? konulu bir seminer yap?lacakt?r.?

Okulumuz ?n?aat Teknolojisi Yap? Yal?t?mc?l??? taraf?ndan 19 Ocak 2010 tarihinde d?zenlenecek olan seminerimize, sekt?r?n kalifiye eleman ihtiyac?n?n kar??lanmas?na katk? sa?lama, okul ile i?birli?i, verimlilik, kalite, ?evrecilik, geli?mecilik, sosyal faydac?l?k ve benzeri konularda bilgi, beceri, payla??m, dayan??ma, e?itime destek gibi sosyal sorumluluk kapsam?nda kat?lman?zdan b?y?k onur duyaca??z.

PROGRAM
19.01.2010

TANI?MA-SOHBET? 9.30 -10.00???? (Konferans Salonu)

10.00-11.00

  1. Sayg? Duru?u ve ?stiklal Mar????
  2. A??l?? Konu?mas? Okul M?d?r?
  3. ?n?aat Teknolojisi Alan ?efinin Konu?mas?
  4. Yal?t?m Dal? Faaliyetlerinin Sunumu
  5. Yal?t?ml? S?va Ve ?ap Sunumu (Kimfor Yap? Kimyasallar?) Kim. M?h. Nadir KARACA
    ????
    11.00-12.00
  6. 6.UYGULAMA?? (Yal?t?m At?lyesi )

Ayr?nt?l? bilgi i?in t?klay?n?z

?n?aat firmalar?n?n reklamlar? kabul edilir.
?ltest Yap? Ara?t?rma
Protest Yap? Ara?t?rma ve Test Merkezi
 
AYIN ??RENC?LER?
BURSABURSA
G?N?N S?Z?

Bize Ula?mak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hatt? ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ?n?aat Teknolojisi Alan?na (Bölümüne) Aittir.
?n?aat Teknolojisi Web Tak?m?