?n?aat Teknolojisi Alan?na Ho? Geldiniz
                                                                              ?N?AAT TEKNOLOJ?S?  
Atat?rk K??esi
Meslek Se?imi
Alan ve dal se?imi
Verimli ders ?al??ma
S?navs?z ge?i?
Staj Bilgileri
Ki?isel geli?im
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun giri?iMezun arama?? arayanlar?? ilan?
?LET???M
G?r??lerinizi yaz?n?z Mesaj Giri?iMesaj Okuma E-Posta
MULT?MEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolar?m?z? izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
M?zik dinleyebilirsinizM?zik Galerisi
L?NKLER

AR??V

Ar?ive kald?r?lan bilgilere (daha ?nce Ana sayfada yay?nlanan bilgilere) ula?mak isterseniz buyurun  >>>>

A?a??da yer alan program ve dosyalar? bilgisayar?n?za indirip, kullanabilirsiniz. ?ndir
PDF uzant?l? dosyalar? okuyabilmek i?in gerekli programAdobe Acrobat Reader yaz?l?m? ile Adobe PDF dosyalar?n? okuyabilir ve yaz?c?n?zdan basabilirsiniz.
indir

Kolay PDF 1.0
Kolay PDF program?, dahili metin edit?r? ile haz?rlayaca??n?z d?k?manlar?, tek bir tu? ile PDF (Portable Document Format) bi?imine d?n??t?r?r.
E?er isterseniz haz?rlad???n?z d?k?manlar? ilerde tekrar d?zenlemek ?zere KLP (Kolay Proje Dosyas?) bi?iminde kaydedebilirsiniz.
Dahili Metin Edit?r? ile ?al??mak:
?Yeni? d??mesi ile bo? bir sayfa olu?turun. Kolay PDF?nin kullan?c? dostu aray?z? ile ara? ?ubu?unda bulunan metin i?leme ara?lar?n? kullanarak metninizi haz?rlay?n. Haz?rlad???n?z metni daha sonra d?zenlemek i?in Kaydet butonu ile KLP olarak kaydedebilirsiniz. Dilerseniz ?PDF olu?tur? d??mesi ile hemen PDF bi?imine ?evirebilirsiniz.
D?k?man G?venli?i:
PDF dosyan?za isterseniz yazd?rma, kopyalama ve metne d?n??t?rmeye kar?? koruma ?zelli?i ekleyebilirsiniz. Olu?turaca??n?z PDF bi?iminin sahip, yap?mc?, ba?l?k gibi ?zelliklerini iste?inize g?re de?i?tirebilirsiniz.

indir
WinZip, orjinal ve en pop?ler s?k??t?rma ve s?k??t?r?lm?? dosyalar? a?ma program?d?r.

Yeni versiyonunda k???k resim g?r?nt?lenme eklenmi? ve art?k Winzip BZ2 ve RAR dosyalar?n? a?abiliyor. Winzip direkt olarak dosyalar? CD ve DVD'ye yazd?rabilmektedir.
indir
Winrar ba?l? ba??na bir s?k??t?rma paketi. Art?k ?reticisi T?rk?e olarak da destek veriyor. Bir?ok s?k??t?rma format?n? tan?yor. (CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO) ?ok kolay disketlere b?lme i?lemi ve kendi kendini a?abilir EXE dosya yapma ?zellikleride bulunuyor. Ayr?ca RAR format? ZIP'ten daha iyi bir s?k??t?rma oran? sa?l?yor.
indir

Skype
Skype, d?nyan?n herhangi bir yerindeki herhangi bir ki?iyi Skype ?zerinden ?cretsiz araman?za imkan tan?yan k???k bir yaz?l?md?r. Ve g?r??meler ?cretsiz olmas?na ra?men, ger?ekten m?kmmel kalitede. E?er siz ve arkada?lar?n?z, aileniz ya da i? ba?lant?lar?n?z web kameras? kullan?yorsa, ?cretsiz g?r?nt?l? g?r??me de yapabilirsiniz. Hatta sabit hatlar? ve cep telefonlar?n? dakikas? ger?ekten ucuz ?cretlerle arayabilirsiniz (kurulum ya da abonelik ?creti ?demeden).
?zellikler
- D?nyan?n herhangi bir yerindeki herhangi birine ?cretsiz Skype-to-Skype aramas? yap?n.
- Sabit telefonlar? ve cep telefonlar?n? dakika ba??na olduk?a ucuz fiyatlara aray?n.
- Video aramalar?yla konu?tu?unuz ki?iyi g?r?n.
- Hareket halinde olan arkada?lar?n?za SMS mesajlar? g?nderin.
- Aramalar?n?z? y?nlendirin, b?ylece bir aramay? ka??rmay?n.
- 100 ki?iye kadar grup sohbeti veya dokuz ki?iye kadar konferans aramas? yap?n.
FREEWARE/?cretsiz

indir
MSN Messenger 8.5, yeni ad?yla Windows Live Messenger. MSN Messenger ismine art?k elveda diyoruz, MSN Messenger sadece Windows Live Messenger desteklemeyen Windows XP alt? i?letim sistemlerinde kullan?labilecek.

??te! Yeni ku?ak MSN Messenger. Messenger ile ilgili sevdi?iniz her ?eye (ki?i listeniz, ifadeleriniz ve arkada?lar?n?zla an?nda ileti?im) ek olarak, ba?lanman?n ve foto?raf (ve ba?ka ?eyler) payla?man?n yeni m?thi? yollar? var. Her zamanki gibi, Messenger'? kar??dan y?klemek ve ?o?u ?zelli?ini kullanmak ?cretsiz. Messenger Plus Live uygulamas?n? sisteminize kurarak bir?ok ?zelli?inden faydalanabilir ve Live Messenger uygulamas?n? ?oklu olarak kullanabilirsiniz.
indir

Orbit Downloader 2.6.5
Orbit Downloader indirme y?neticilerinin en ba?ar?l?lar?ndan, program %500 daha h?zl? indirece?inizi s?yl?yor. En faydal? ?zelli?i ise Rapidshare, Myspace, YouTube, Metacafe, DailyMotion, Pandora gibi sitelerden indirme yapmak i?in kullanabiliyorsunuz.
Orbit'in ?zellikleri:
M?zik, video ve medya yay?n ak??lar?n? indirme
?nan?lmaz ?ndirme H?z?
S?per Hafif: K???k boyutlu ve kaynak harcama dostu
Rapidshare indirme deste?i.
Internet Explorer, Firefox, Maxthon ve Opera Deste?i.
Metalink indirme deste?i.
HTTP, HTTPS, FTP, MMS, RTSP ve RTMP protokolleri deste?i.
Ayarlanabilir Proxy Sunucu Deste?i.
?ndirme durdurmak ve devam etme deste?i.
Genel indirme y?netimi.

indir
MoonStar Mtu S?zl?k
MoonStar Mtu S?zl?k, ?devlerinizde, kitap okurken anlam?n? bilmedi?iniz veya unuttu?unuz T?rk?e-?ngilizce, ?ngilizce-T?rk?e kelimeleri, T?rk?e kelimelerin e?anlaml?lar?n? ve adam asmacaya benzeyen oyunlar? bulabilece?iniz kaliteli ve kullan??l? bir s?zl?k.
indir
Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri 2009 Y?l? Ba?vuru Formu ar?ivi indir
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Not:
  • http://www.gezginler.net/ sitesinden arama yapabilirsiniz. Kullan?m?, ?reticisi vb. bilgilere ula?abilirsiniz.
  • Arad???n?z programlar hakk?nda ayr?nt?l? bilgiyi Google'dan arama yaparak bulabilirsiniz.
 

 

 

 

?n?aat firmalar?n?n reklamlar? kabul edilir.
?ltest Yap? Ara?t?rma
Protest Yap? Ara?t?rma ve Test Merkezi
 
AYIN ??RENC?LER?
BURSABURSA
G?N?N S?Z?

Bize Ula?mak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hatt? ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ?n?aat Teknolojisi Alan?na (Bölümüne) Aittir.
?n?aat Teknolojisi Web Tak?m?