?n?aat Teknolojisi Alan?na Ho? Geldiniz
                                                                              ?N?AAT TEKNOLOJ?S?  
Atat?rk K??esi
Meslek Se?imi
Alan ve dal se?imi
Verimli ders ?al??ma
?SS & ?SYM
S?navs?z ge?i?
3308 Meslek E?itimi
Staj Bilgileri
??letmeler
??renci Kul?pleri
Ki?isel geli?im
Makaleler

e- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

 e-Okul (MEB) Veli Bilgilendirme
MEZUNLARIMIZ
Mezun giri?iMezun arama?? arayanlar?? ilan?
?LET???M
G?r??lerinizi yaz?n?z Mesaj Giri?iMesaj Okuma E-Posta
MULT?MEDYA
Resimleri izleyebilirsinizResim Galerisi
Videolar?m?z? izleyebilirsinizVideo Galerisi
Slayt Galerisi
M?zik dinleyebilirsinizM?zik Galerisi
L?NKLER

AR??V

Ar?ive kald?r?lan bilgilere (daha ?nce Ana sayfada yay?nlanan bilgilere) ula?mak isterseniz buyurun  >>>>


Okulumuz Patent Ba?vurusu için Ba?lang?ç yapt?

Milli E?itim Bakanl??? mesleki e?itim genel müdürlü?ümüzün Meslek liselerinin patent faydal? model marka ve tasar?m tescilleri için ba?latt??? uygulama kapsam?nda, okulumuz Uluslararas? Patent Birli?i (UPB), Bursa ?l Milli E?itim Müdürlü?ü ile imzalad??? protokol ile patent, faydal? model, tasar?m ve marka sürecinde Bursa ilinde ilk çal??may? ba?latt?.

patent_basvurusu_2020

Çal??ma kapsam?nda Erdem Kaya patent genel müdürü Say?n Erdem KAYA okulumuza çal??ma ziyaretinde bulundu. Ziyarette mesleki e?itim genel müdürlü?ümüzün sistemine girdi?imiz toplam 16 çal??ma tek tek incelenerek ba?vurulacak patent ,faydal? model ve markalar üzerinden ba?vuru yap?lmas?na karar verildi.Ziyarette ayr?ca ?l Milli E?itim ARGE biriminden Yasemin KIVRAK ,Okul müdürümüz Oktay GÜLLÜ , ba?vurusu yap?lacak patent ,faydal? model ve marka sahipleri ö?retmenlerimiz de toplant?da haz?r bulundu.

patent_basvurusu_2020

patent_basvurusu_2020

patent_basvurusu_2020

patent_basvurusu_2020

 

patent_basvurusu_2020

 

 

 

 

 

 

 

?n?aat firmalar?n?n reklamlar? kabul edilir.
?ltest Yap? Ara?t?rma
Protest Yap? Ara?t?rma ve Test Merkezi
?zomet Web Sitesine gitmek i?in t?klay?n?z.
Potansiyel ?n?aat Web Sitesine gitmek i?in t?klay?n?z.
Yal?t?mla ilgili bilgi almak i?in t?klay?n?z.
Yal?t?mla ilgili bilgi almak i?in t?klay?n?z.
Yal?t?mla ilgili bilgi almak i?in t?klay?n?z.
Yal?t?mla ilgili bilgi almak i?in t?klay?n?z.
Yal?t?mla ilgili bilgi almak i?in t?klay?n?z. Yen? Levent ?zo. Web sitesine gitmek i?in t?klay?n?z
Mobilyalar?n?z i?in h?rdavat malzemeleri alacaksan?z bize u?ray?n.
Yal?t?mla ilgili bilgi almak i?in t?klay?n?z.
AYIN ??RENC?LER?
BURSABURSA
G?N?N S?Z?

Bize Ula?mak için 0(224)2464895-96 no'lu telefondan 226 dahili hatt? ve insaatteknolojisi@bursainsaatteknolojisi.com mail adresini kullanabilirsiniz. 
Bursa Hürriyet Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ?n?aat Teknolojisi Alan?na (Bölümüne) Aittir.
?n?aat Teknolojisi Web Tak?m?